Organisatie

Wie doet wat?

🇳🇱 Inmiddels is de organisatie zo uitgebreid geworden dat Ruud een heel team om zich heen heeft verzameld. Hiermee slaagt hij er elk jaar weer in om een succesvolle tournee mogelijk te maken. Dit team bestaat uit de volgende personen:

 • Daan Peters, website
 • Eric Nelissen, logistiek en geluid
 • Floor Nelissen, licht- en visuele vormgeving
 • John Verhoev, bibliotheek
 • Mark Loggen, orkestbode
 • Robert Dekker, locatiemanager
 • Ruben Otte, PR
 • Sietse van der Wal, fotografie
 • Walter van der Vlies, beveiliging
 • Willy den Toom, catering
 • Wim Overduin, orkestmanager en secretariaat

🇫🇷Depuis, l’organisation a pris une telle ampleur que Ruud a rĂ©uni toute une Ă©quipe autour de lui. C’est ainsi qu’il rĂ©ussit Ă  faire en sorte que la tournĂ©e soit couronnĂ©e de succès chaque annĂ©e. Cette Ă©quipe se compose des personnes suivantes:

 • Daan Peters, website
 • Eric Nelissen, logistique et son
 • Floor Nelissen, éclairage et conception visuelle
 • John Verhoev, bibliothèque
 • Mark Loggen, maĂ®tre d’orchestre
 • Robert Dekker, gestionnaire du lieu
 • Ruben Otte, relations publiques
 • Sietse van der Wal, photographie
 • Walter van der Vlies, sĂ©curitĂ©
 • Willy den Toom, catering
 • Wim Overduin, chef d’orchestre et secrĂ©tariat